CAC
ณ วันที่ 29 ส.ค. 2558
 
 
22.49
22.49
21.78
21.78
23.88
23.88
25.28
25.28
26.01
26.01
 
13.00
13.00
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์
<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>
a
รายงานประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557
รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 19 ส.ค. – 25 ส.ค. 2558
26 ส.ค. 2558
ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 12:00 - 13:00 น.
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.3 0.0 ppm
  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.17 0.05 ppm
  ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM -10) 120 65.76 µg/m3
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.22
  ความสกปรกของน้ำ (COD) 120 53.13 mg/L
  อุณหภูมิน้ำทิ้ง 40 31.85 ºC
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 0.96 ppm
  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 160 26.68 ppm
     
บางจาก ร่วมจำหน่ายของที่ระลึก "ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน"
26 ส.ค. 2558
 
 
 
 
     
| Share
บัตรเคทีซี ไทเทเนียม มาสเตอร์คาร์ด/บัตรเคทีซี แพลตินั่มคาร์ด

ไม่ว่าน้ำมันจะแพงแค่ไหน แต่วันนี้คุณสามารถ เติมน้ำมันได้ถูกกว่า 1 % ทุกครั้งที่เติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิตบางจาก-เคทีซีไทเทเนียม มาสเตอร์คาร์ด บัตรเครดิตที่ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน บางจาก

คุณยังสามารถรับส่วนลดน้ำมันเครื่อง 10% (ลดทันทีเมื่อแสดงบัตรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก) และรับสิทธิประโยชน์พิเศษจำนวนมากจากร้านค้าพันธมิตร เช่น โรงแรมใบหยกสกาย, บริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์ และร้านอาหารในโครงการแนะถิ่นกินเที่ยว เพียงท่านชำระค่าผลิตภัณฑ์หรือค่าบริการผ่านบัตรเครดิตบางจาก-เคทีซี
สิทธิประโยชน์เพื่อความคุ้มค่าอีกมากมาย
  1. เลือกได้เอง แลกได้เลย กับรายการ Forever Rewards ทุกๆ 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบางจาก-เคทีซี รับ 1 คะแนน Forever Rewards ที่คุณสามารถใช้คะแนนสะสมเลือกซื้อสินค้า/บริการ แทนเงินสดได้เองทันที ณ ร้านค้าหรือสถานีบริการน้ำมันบางจากที่มีสัญลักษณ์ แล้วยังให้คุณเก็บคะแนนสะสมได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ
  2. สะดวกสบายกับการจับจ่าย ณ สถานบริการและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์์ ทั่วโลก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครบัตรหลัก
1. อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
2. มีรายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน

กรณีบุคคลธรรมดา:
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ พร้อมทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
  • สําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย: เอกสารเพิ่มเติม
  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี
กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ: เอกสารเพิ่มเติม
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ปัจจุบัน ที่มีความประสงค์จะสมัครบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมเพียงกรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ถืออยู่ พร้อมลงลายมือชื่อในข้อตกลงบนใบสมัครเท่านั้น

สมัครบัตรเครดิตบางจาก-เคทีซี วีซ่า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบัตรธุรกิจ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2335-4488