ณ วันที่ 27 ส.ค. 2557
 
 
29.85
29.85
24.28
24.28
34.98
34.98
37.48
37.48
39.93
39.93
 
10.50
10.50
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์
<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>
a
รายงานประจำปี 2556
รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2556
รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 20 – 26 ส.ค. 2557
26 ส.ค. 2557
ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 22:00 - 23:00 น.
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.3 0.0 ppm
  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.17 0.05 ppm
  ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM -10) 120 65.76 µg/m3
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.22
  ความสกปรกของน้ำ (COD) 120 53.13 mg/L
  อุณหภูมิน้ำทิ้ง 40 31.85 ºC
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 0.96 ppm
  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 160 26.68 ppm
     
ใหม่! ทาโร่ ลาเต้ หอมหวานมัน รสชาติละมุนลิ้นจากอินทนิคอฟฟี่
15 ส.ค. 2557
ใหม่! ทาโร่ ลาเต้ หอมหวานมัน รสชาติละมุนลิ้นจากอินทนิคอฟฟี่ วันนี้ - จนกว่าสินค้าจะหมด
เชิญร่วมงาน "พลังงานจากขยะ มุ่งสู่สังคมสีเขียว"
26 ส.ค. 2557