ณ วันที่ 26 พ.ย. 2557
 
 
29.39
29.39
22.88
22.88
30.98
30.98
32.28
32.28
34.30
34.30
 
11.50
11.50
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์
<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>
a
รายงานประจำปี 2556
รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2556
รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 12 - 18 พ.ย. 2557
19 พ.ย. 2557
ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00 - 19:00 น.
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.3 0.0 ppm
  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.17 0.05 ppm
  ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM -10) 120 65.76 µg/m3
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.22
  ความสกปรกของน้ำ (COD) 120 53.13 mg/L
  อุณหภูมิน้ำทิ้ง 40 31.85 ºC
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 0.96 ppm
  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 160 26.68 ppm
     
บางจากฯ คว้ารางวัลดีเด่น CSR Recognition 57
19 พ.ย. 2557
 
 
 
 
     
เพศ:
ชื่อ:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ติดต่อ:
 
เรื่อง:
ข้อความ:
    รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code
รหัสยืนยัน:
   
   
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์