โรงภาพยนตร์ 4 มิติ

ร่วมผจญภัยไปกับนกซันนี่ ในภาพยนตร์ 4 มิติเรื่อง “Sunny, The Hero” ...

พลังพืชตัวจิ๋ว

ห้องวิจัยสาหร่ายสำหรับผลิตน้ำมันของ บางจากฯ ซึ่งได้ผสมผสานห้องทดลอง...

จุดชมวิวและดนตรี
แสงอาทิตย์

ตามติด Sunny มาพบกับพลังงาน สะอาดจากท่านสุริยเทพที่ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” กับภาพพื้นที่จริงรวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 150,000 แผง สุดลูกหูลูกตา...

สถานีแสงอาทิตย์

โซนนิทรรศการกลางแจ้ง แสดงการ ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ แบบติดตั้งอยู่กับที่ และแบบติดตั้งให้เคลื่อนที่ ตามดวงอาทิตย์ รวมถึงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้ง 2 ชนิด คือ แบบผลึกซิลิคอน และแบบ อะมอร์ฟัสซิลิคอน...