ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2557
 
 
26.89
26.89
22.48
22.48
26.98
26.98
28.28
28.28
30.30
30.30
 
12.50
12.50
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์
<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>
a
รายงานประจำปี 2556
รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2556
รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 3-9 ธ.ค. 2557
10 ธ.ค. 2557
ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 2:00 - 3:00 น.
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.3 0.0 ppm
  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.17 0.05 ppm
  ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM -10) 120 65.76 µg/m3
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.22
  ความสกปรกของน้ำ (COD) 120 53.13 mg/L
  อุณหภูมิน้ำทิ้ง 40 31.85 ºC
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 0.96 ppm
  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 160 26.68 ppm
     
พิเศษ! สมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับเติมบางจาก E20 รับคะแนสะสม 2 เท่า
1 ธ.ค. 2557
พิเศษ! สมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับเติมบางจาก E20 รับคะแนสะสม 2 เท่า วันนี้ - 31 ม.ค. 58
บางจากฯ โดดเด่นทุกด้าน คว้ารางวัล Platinum Award
18 ธ.ค. 2557