360 องศา:


Today  for  Better  for  Tomorrow

พลังงานลม

พลังงานคลื่น

สาหร่ายน้ำมัน

ตื่นตา... ตื่นใจ.. กับการชมภาพยนตร์ 4 มิติ

ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจและร่วมสัมผัสประสบการณ์ผจญภัย ไร้ขีดจำกัดของคู่หู “ซันนี่” และ “พาวเวอร์บั๊ม”
สู่พลังงาน สะอาด แห่งป่ามหัศจรรย์

ฟาร์มแสงอาทิตย์ กว้างไกลสุดสายตา

ด้วยพื้นที่เกือบ 500 ไร่ เราติดตั้งเซลล์แผงแสงอาทิตย์
กว่า 150,000 แผง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง
44 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 70 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
เทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้ากว่า 1 หมื่นครัวเรือน