ณ วันที่ 5 ก.ค. 2558
 
 
25.59
25.59
23.18
23.18
26.88
26.88
28.28
28.28
29.10
29.10
 
13.00
13.00
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์
<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>
a
รายงานประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557
รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 24-30 มิ.ย. 2558
1 ก.ค. 2558
ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 6:00 - 7:00 น.
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.3 0.0 ppm
  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.17 0.05 ppm
  ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM -10) 120 65.76 µg/m3
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.22
  ความสกปรกของน้ำ (COD) 120 53.13 mg/L
  อุณหภูมิน้ำทิ้ง 40 31.85 ºC
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 0.96 ppm
  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 160 26.68 ppm
     
บางจากฯ จับมือ ธ.ก.ส. ลดราคาน้ำมัน 30 สต./ลิตร ช่วยเหลือเกษตรกร
3 ก.ค. 2558
 
 
 
 
     
บางจากฯ นำร่องทำบัตรพนักงานจากไบโอพลาสติก ร่วมสร้างสังคมสีเขียว
25 ก.พ. 2557
นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรในการ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 26000, UN Global Compact ...
บางจากฯ สร้างปัญญาชนคนดีสู่สังคม
18 ก.ค. 2555
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะที่บางจากฯ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของคนไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ...
บางจากฯ ห่วงใย-รับผิดชอบชุมชน
6 ก.ค. 2555
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานกว่า 200 คน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในเขตพระโขนง และเขตบางนา ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โรงกลั่นฯ ...
โครงการ Thailand GO Green 2011
20 มิ.ย. 2554
ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมประกวดกิจกรรมให้ความรู้ ...
บางจากฯ คว้ารางวัลโดดเด่น ด้าน CG ในเอเชีย
3 มี.ค. 2554
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับรางวัล The Asset Corporate Titanium Award for Corporate Governance ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความ โดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในงาน “The ...
Page 1 of 36 [ 179 items ]