โครงการฝึกงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการฝึกงาน BCP Talent Internship 2018
กรุณากดยืนยันเพื่อเข้ารายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ในลิงค์ด้านล่างนี้
รายงานตัวฝึกงาน ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 4 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท 64 (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)

การแต่งกาย:
ชุดนิสิต นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย:
1. หนังสือตอบรับการเข้าฝึกงาน จากทางสถาบัน
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด