โครงการฝึกงาน
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
(Eligible participant list for paper test round)
BCP Talent Internship Program 2018
ผู้สมัครชาวต่างชาติจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยตรงอีกครั้งหนึ่งก่อนวันที่ 31 มกราคม 2561
For International student, we will notify you directly by 31 Jan 2018


detail schedule are as follows;
Interview Period 15 Feb – 15 Mar 2018
Internship Period 4 Jun – 3 Aug 2018


นิสิต นักศึกษาชาวไทยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันเพื่อเข้าร่วมหรือปฏิเสธการสอบข้อเขียน ภายใน link ด้านล่างนี้


or


กรุณายืนยันภายในวันที่ 26 มกราคม 2018 หากไม่ปฏิบัติตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบข้อเขียน
(ช่วงเวลาการฝึกงาน 4 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
16 มกราคม 2561
สอบข้อเขียน
10 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
16 กุมภาพันธ์ 2561
สอบสัมภาษณ์
24 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ
1 มีนาคม 2561
รายงานตัว
17 มีนาคม 2561