ไม่ระบุตำแหน่ง
3 พ.ย. 2560
คุณสมบัติ

  • กรอกข้อมูลให้ครบตาม field ที่บังคับ(จุดสีส้ม) ยังไม่ต้องแนบเอกสารใดๆทั้งสิ้น แล้วsubmit ตามระบบค่ะ

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก (ซ.สุขุมวิท64)

เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
  • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
  • สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)


ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร

  • บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ
  • ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน บริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการสมัครงานได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลและบริษัทในเครือ recruit@bangchak.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์