| Share


พิเศษสมาชิกบัตรบางจากใช้ 499 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

พิเศษสมาชิกบัตรบางจากใช้ 499 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

วิธีรับสิทธิ

กด*766*78*1*หมายเลขบัตร#แล้วโทรออก
สำหรับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , อีจีวี (ทุกสาขา) ,พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ ,หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ,
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ,อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์
(จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน)

กด*766*78*2*หมายเลขบัตร#แล้วโทรออก
สำหรับโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ,เมกา ซีนีเพล็กซ์ ,
และ พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์
(จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน)

วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

เงื่อนไขรายการ
- นำหรัสจาก SMS Code หลัก มากดรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ตู้ E-Ticket และ Box Office
- บัตรชมภาพยนตร์ฟรี เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบ ดิจิตอล 2D เท่านั้น (สามารถเพิ่มเงินชมที่นั่งฮันนิมูน หรือระบบดิจิตอล 3D ได้ ยกเว้น IMAX 4DX และเก้าอี้ VIP)
- สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข / 2 ครั้ง / 1 วัน (สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง / 1 เดือน)
- บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำกัดจำนวน 1,000 ที่นั่ง / เดือน สำหรับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , อีจีวี (ทุกสาขา) ,พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ ,หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ,
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ,อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ และจำกัด 1,000 ที่นั่ง / เดือน สำหรับโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ,เมกา ซีนีเพล็กซ์ , 
และ พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์
- กรุณานำมือถือของท่านมากดรับสิทธิ ณ จุดขายที่กำหนดไว้และขอสงวนสิทธิยกเว้นการรับสิทธิจากการ capture หรือ การแลกสิทธิที่นอกเหนือเงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดไว้
- คะแนนที่แลกจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ และเมื่อได้รับรหัสแลกสิทธิแล้วไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมคืนหรือแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดได้
- การแลกสิทธิสมาชิกต้องมีฐานข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งขอรับสิทธิเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่นราคาพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ขอสงวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่นนี้ กับ หนังเรื่อง "พรจากฟ้า" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล