| Share


ร้านอาหารมาดามธีย์

ร้านมาดามธีย์ (อาคารสุขุมวิทเฮ้าส์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 23)
ส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท(ไม่รวมเครื่องดื่ม)

วันที่จัดรายการ : 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 60


Facebook : www.facebook.com/MadamTVietnameseCuisine/

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-259-1127, (081)735-1443


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอลคลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่น ๆ ได้
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สำรองโต๊ะ และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-259-1127, (081)735-1443 / Lineid : @madamT


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ภาคกลาง


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ภาคตะวันออก


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...กรุงเทพฯ


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...สมุทรปราการ


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...นนทบุรี


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ปทุมธานี


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ภาคตะวันตก


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ภาคใต้


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ภาคอีสาน


อร่อยคุ้มกันได้ทุกวัน...ภาคเหนือลุงขันธ์ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม


ลุงขันธ์ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 กค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


บ้านร่มไม้สายน้ำ จ.นครปฐม


บ้านร่มไม้สายน้ำ จ.นครปฐม

ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 พค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


มีกรุณา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


มีกรุณา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ส่วนลด 10% (สำหรับค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 พค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คีตกวี จ.อุดรธานี


คีตกวี จ.อุดรธานี

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเท่านั้น (เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป)

วันนี้ - 31 พค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Steak In Khaoyai จ.นครรราชสีมา


Steak In Khaoyai จ.นครรราชสีมา

ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 มีค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


แซ่บนัวครัวอีสาน จ.ขอนแก่น


แซ่บนัวครัวอีสาน จ.ขอนแก่น

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป)

วันนี้ - 31 สค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ฉ.วังปู จ.ขอนแก่น

ฉ.วังปู จ.ขอนแก่น

ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 พค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คำปาย ซูชิ จ.สงขลา


คำปาย ซูชิ จ.สงขลา

ส่วนลด 5% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 มีค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


บ้านก้ามปู หาดใหญ่ จ.สงขลา

บ้านก้ามปู หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับฟรี ขนมหวาน 1 เมนู (เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป)

วันนี้ - 31 กค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เสน่ห์ชายน้ำ จ.เชียงใหม่


เสน่ห์ชายน้ำ

ส่วนลด 10% (เมื่อทานครบ 600 บาท ขึ้นไป)

วันนี้ - 31 พค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ครัวสวัสดีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ครัวสวัสดีเชียงใหม่

ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 กค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่


คุ้มขันโตก

ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)

วันนี้ - 31 พค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ร้านไก่ย่างโคราช นวนคร จ.ปทุมธานี


ไก่ย่างโคราช นวนคร จ.ปทุมธานี
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร


วันนี้ - 31 มีค. 2560


เงื่อนไขรายการ

• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


บ้านไม้ริมน้ำ จ.อยุธยา


บ้านไม้ริมน้ำ จ.อยุธยา
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร


วันนี้ - 31 มีค. 2560


เงื่อนไขรายการ

• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ครัวมิ่งไม้ เขาแผงม้า โคราช จ.นครราชสีมา


ครัวมิ่งไม้ เขาแผงม้า โคราช จ.นครราชสีมา
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร


วันนี้ - 31 มค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ร้าน East-West Cafe' Hua Hin จ.ประจวบคีรีขันธ์


ร้าน East-West Cafe' Hua Hin จ.ประจวบคีรีขันธ์
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร


วันนี้ - 31 พค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โรงเบียร์ ฮอลแลนด์


โรงเบียร์ ฮอลแลนด์
(สาขา พระราม 2 และ ราชพฤกษ์)


ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร


วันนี้ - 31 มีค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


La Baguette


La Baguette
(สาขา เอ็มควอเทียร์ , เขาพระตำหนัก และ นาเกลือ)


ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม

วันนี้ - 31 พค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Hippopotamas Grill Restauarnt (ฝรั่งเศส)


Hippopotamas Grill Restauarnt
(กรุงเทพฯ และ พัทยา)


ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)


วันนี้ - 31 มีค. 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เรือนแม่หลุย


เรือนแม่หลุย
(สาขา เดอะซีซั่น , ฟอร์จูน และ เดอะ พรอมานาด)


ส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)


วันนี้ - 31 มีค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ตำ ตำ แซ่บคาเฟ่


ตำ ตำ แซ่บคาเฟ่
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป
(สาขา เมกาบางนา, เวสต์เกต , ซีคอนสแควร์ , เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ , สุขุมวิท 107)


วันนี้ - 31 พค 2560


เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


The South สาขา Central Bangna และ Westgate


The South สาขา Central Bangna และ Westgate
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป


วันนี้ - 31 พค 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ร้านเพลินพุง ทุกสาขา (ยกเว้น เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)


ร้านเพลินพุง ทุกสาขา (ยกเว้น เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
ส่วนลด 5% (เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 300 บาท ขึ้นไป)

วันนี้ - 31 พ.ค. 2560

เงื่อนไขรายการ
• แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สาขาที่ร่วมรายการ : เมกาบางนา ,เซ็นทรัล บางนา ,ซีคอนสแควร์, สยามสแควร์วัน ,โรบินสันสมุทรปราการ , สุขุมวิท 107


ร้าน Wawa Cha

 

ร้าน Wawa cha

ซื้อ 1 แถม 1 สมาชิกรับฟรีชาเขียวข้าวหอม 1 แก้ว 22 ออนซ์ เมื่อซื้อเครื่องดื่มใดๆ ในราคาปกติ 1 แก้ว 22 ออนซ์ ที่ร้าน Wawa Cha 14 สาขาทั่วประเทศ

วันนี้– 30 เม.ย. 59

Facebook : wawacha

เงื่อนไขรายการ

•แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์

•ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้

•ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

•เลือกใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

•ใช้ได้ที่ Wawa Cha ทุกสาขา

•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Wawa Cha 14 สาขา : เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G,เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 6,เซ็นทรัลอุดรธานี ชั้น 4,เซ็นทรัลพระราม 3,ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น 1,โลตัสถลาง ภูเก็ต,เดอะมอลล์โคราช ชั้น 1,ตึกคอมอุดรธานี ชั้น G,ยูดี ทาวน์ อุดรธานี,อัศวรรณ หนองคาย ชั้น 1,เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น G,เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5,เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G,เมกาบางนา ชั้น G


ร้าน Seven table  by vintage


ร้านเครื่องดื่ม SOYdidi


ส่วนลด 10% ที่ Black canyon (สาขาปั้มบางจาก พัทยากลาง)


รับทันทีส่วนลด 20% ที่ร้าน McDonald's สาขาชะอำปาร์ค และเพชรเกษม ขาเข้า กม.61