ปี 2554 แสงแดด : สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต
[ 2.9 mb. ]
ปี 2553 การรณรงค์ Thailand Go Green
[ 161 kb. ]
ปี 2552 “พลังงานทดแทนไทย สู้ภัยวิกฤติโลก
[ 215 kb. ]
ปี 2551 “นวัตกรรมพลังงานไทย ก้าวไกลสู่เอเชีย”
[ 314 kb. ]
ปี 2550 “ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย”
[ 139 kb. ]

Video Presentation ยอดเยี่ยมประจำปี 2551

อันดับที่

โรงเรียน

ดาวน์โหลด

รางวัล
ยอดเยี่ยม
อันดับ 1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม [ 8.1 mb. ]
รางวัล
ยอดเยี่ยม
อันดับ 2
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี [ 9.4 mb. ]
รางวัล
ยอดเยี่ยม
อันดับ 3
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร [ 6.9 mb. ]
รางวัล
ความคิด
สร้างสรรค์
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม [ 8.1 mb. ]
รางวัล
เทคนิค
การถ่ายทำ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ [ 15.1 mb. ]
รางวัล
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี [ 9.4 mb. ]
*ไฟล์บางไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ .mp4 ซึ่งต้องการโปรแกรม
QuickTime Player หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่

โรงเรียน

ดาวน์โหลด

1. เพลง เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ (อุทกภัย)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ. เลย
[ 28.3 mb. ]
2. เพลง เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.อยุธยา
[ 32 mb. ]
3. เพลงร่วมใจสู้ภัยธรรมชาติ
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
[ 31.8 mb. ]
4. เพลง ภัยพิบัติ ตา ลา ล่า
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ
[ 43.8 mb. ]
5. เพลง “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ”
โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา
[ 24.6 mb. ]
6. เพลงพลังงานทดแทน
โรงเรียนอุดมศึกษา กทม. ปี 2550
[ 1.9 mb. ]
7. เพลงพลังงานแสงแดด
โรงเรียนอุดมศึกษา กทม. ปี 2554
Coming Soon
8. เพลงตับโซล่าเซลล์
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
จ.กาญจนบุรี ปี 2554
[ 4.5 mb. ]
9. เพลงแสงแดดดีๆ
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
จ.กาญจนบุรี ปี 2554
[ 6.1 mb. ]
10. เพลงพลังงานแสงแดด
โรงเรียนหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ปี 2554
Coming Soon
11. โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี
ปี 2554
Coming Soon
12. เพลงแสงแดด
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร
จ.น่าน ปี 2554
[ 2.8 mb. ]
13. เพลงตะวันเบิกฝัน
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ปี 2554
[ 3.6 mb. ]
14. เพลงแสงแห่งรัก
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ปี 2554
[ 3.5 mb. ]