ส่วนกิจการสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 210 ซอยสุขุมวิท 64
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02 – 3354840-1 , 02-3354559
E-mail : youth-info@bangchak.co.th
Facebook : Thailand Go Green (official)