| Share

แลกรับส่วนลด 30 บาท ที่ BTS


28 ก.พ. 2560

สมาชิกบัตรบางจากใช้ 150 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท ที่บีทีเอส
เมื่อซื้อ / เติมเงิน / เติมเที่ยว ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป

(ตรวจสอบวิธีกดรับสิทธิ์ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีเท่านั้น)

*สงวนสิทธิ์รับส่วนลด 30 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ*
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิต เป็นไปตามเงื่อนไขที่บีทีเอสกำหนด

วันที่จัดรายการ : 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 60 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

เงื่อนไขรายการ
• กรุณาแสดงรหัสในโทรศัพท์มือถือของท่านแก่พนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วก่อนการรับสิทธิ์
• กรุณานำโทรศัพท์มือถือของท่านมากดรับสิทธิ์ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีที่กำหนดไว้และขอสงวน
สิทธิ์ยกเว้นการรับสิทธิ์จากการ capture หรือการแลกสิทธิ์ที่นอกเหนือเงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดไว้
• คะแนนที่แลกจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ และเมื่อได้รับรหัส
แลกสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• การแลกสิทธิ์สมาชิกต้องมีฐานข้อมูลโทรศัพท์มือถือในระบบตรงกับที่ส่งขอรับสิทธิ์เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่นราคาพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ์/เดือน

 
     
แลก 100 คะแนน = 20 บาท ที่มินิบิ๊กซี
รับสิทธิ์ฟรี!! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24ชม.