ขอเยี่ยมชมสถานที่

ชื่อคณะผู้เยี่ยมชม:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

วันที่:

เวลา:

เริ่ม:

 
 

ถึง:

 

หมายเลขโทรศัพท์:

อีเมล์:

 
รหัสยืนยันมาตรฐาน
ความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ

รหัสยืนยัน:

   

ข้อมูลการเข้าชมศูนย์ฯ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00-16.00 น.

เวลาปิดทำการ

วันเสาร์-อาทิตย์

 

ผู้ที่ติดต่อ

นาย เทิดสัณห์ แสงภัสสรสิทธิ์

โทรศัพท์

083-039-9193

นางสาว หทัยภัทร วงศ์ปาน

โทรศัพท์

091-881-9928

สำนักงานศูนย์เรียนรู้ Sunny Bangchak

โทรศัพท์

035-276017 (เบอร์สำนักงาน)