BCP 33.00
BCP
-0.25 (-0.75)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บางจากฯ – มทส. ร่วมจัดโครงการ Hackathon แหกชีวิตติดปั๊ม #5
บางจากฯ – มทส. ร่วมจัดโครงการ Hackathon แหกชีวิตติดปั๊ม #5
บางจากฯ จัดสัมมนาคู่ค้า - นำชมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสีเขียว
บางจากฯ จัดสัมมนาคู่ค้า - นำชมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสีเขียว
บางจากฯ ชวนนักปั่นร่วมงาน Charity Bike Ride 2018
บางจากฯ ชวนนักปั่นร่วมงาน Charity Bike Ride 2018
บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมสร้างบุคลากรคุณภาพ
บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมสร้างบุคลากรคุณภาพ
บางจากฯ – Yunus ร่วมคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อสังคม
บางจากฯ – Yunus ร่วมคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อสังคม
บางจากฯ ร่วมสร้างนักกีฬาเยาวชน
บางจากฯ ร่วมสร้างนักกีฬาเยาวชน