BCP 41.25
BCP
-0.25 (-0.60%)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

วันเด็กบางจาก 2561 รู้สนุกคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์
วันเด็กบางจาก 2561 รู้สนุกคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์
บางจากฯ รณรงค์สร้างความปลอดภัย ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน
บางจากฯ รณรงค์สร้างความปลอดภัย ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน
บางจาก ปันน้ำใจ มอบหนังสือเสียงให้มูลนิธิคนตาบอดไทย
บางจาก ปันน้ำใจ มอบหนังสือเสียงให้มูลนิธิคนตาบอดไทย
น้องเมย์ รัชนก เยี่ยมบางจากฯ
น้องเมย์ รัชนก เยี่ยมบางจากฯ
บางจากฯ เพื่อสังคม
บางจากฯ เพื่อสังคม
บางจากฯ ปันน้ำใจ ปั่นจักรยานเพื่อน้อง
บางจากฯ ปันน้ำใจ ปั่นจักรยานเพื่อน้อง