BCP 35.75
BCP
-0.25 (-0.69)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บางจากฯ จับมือ JCCP ร่วมพัฒนา บำรุงรักษาหน่วยกลั่น
บางจากฯ จับมือ JCCP ร่วมพัฒนา บำรุงรักษาหน่วยกลั่น
บางจากฯ รับมอบ ISO27001:2013 และ ISO27032:2012
บางจากฯ รับมอบ ISO27001:2013 และ ISO27032:2012
บางจากฯ ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
บางจากฯ ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
บางจากฯ ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม
บางจากฯ ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รวมพลังต้านโกง
รวมพลังต้านโกง
บางจาก รีเทล ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
บางจาก รีเทล ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ