BCP 25.75
BCP
- (-)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กลุ่มบางจากฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน ส่งท้ายปลายปี  เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รณรงค์วันดินโลก และวันสิ่งแวดล้อมไทย
กลุ่มบางจากฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน ส่งท้ายปลายปี เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รณรงค์วันดินโลก และวันสิ่งแวดล้อมไทย
บางจากฯ รับ 3 รางวัลแห่งความเป็นเลิศ
บางจากฯ รับ 3 รางวัลแห่งความเป็นเลิศ
บางจากฯ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2019
บางจากฯ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2019
บางจากฯ ส่งมอบหมวกผลิตจากขวด PET พร้อมร่วมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
บางจากฯ ส่งมอบหมวกผลิตจากขวด PET พร้อมร่วมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
บางจากฯ รณรงค์ “ลดขยะต้นทางกับบางจาก”
บางจากฯ รณรงค์ “ลดขยะต้นทางกับบางจาก”
บางจากฯ ร่วมดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดใช้งานเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” ติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน สามารถออกดำเนินการโดยไม่ต้องรอเรือลำอื่น
บางจากฯ ร่วมดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดใช้งานเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” ติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน สามารถออกดำเนินการโดยไม่ต้องรอเรือลำอื่น