BCP 33.75
BCP
+0.50 (1.50%)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ
บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ
ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
บางจากฯ ร่วมยินดีกับบัณฑิต AIT
บางจากฯ ร่วมยินดีกับบัณฑิต AIT
บางจากฯ ปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัย
บางจากฯ ปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัย
รายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
รายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
บางจากฯ จับมือ เอ็มเทค จัดการสิ่งแวดล้อมโรงกลั่นอย่างยั่งยืน
บางจากฯ จับมือ เอ็มเทค จัดการสิ่งแวดล้อมโรงกลั่นอย่างยั่งยืน