BCP 33.25
BCP
-0.50 (-1.48)

ข่าวบางจาก

บางจากฯ คว้ารางวัล Best CEO Award

 14 ธ.ค. 60

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best CEO Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร และรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน The Asset Corporate Awards 2017 จัดโดยนิตยสาร The Asset ณ โรงแรม Four Seasons (ฮ่องกง)