BCP
BCP
()

ข่าวบางจาก

บางจากฯ ร่วมปิดไฟลดโลกร้อน

 1 มี.ค. 61

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ ในฐานะที่เป็น 1 ในภาคีองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)” ที่เชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกับเมืองใหญ่ใน 187 ประเทศทั่วโลก เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน จัดโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ FEED ประเทศไทย และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้