BCP 33.00
BCP
+0.75 (2.33)

ข่าวบางจาก

บางจากฯ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น

 11 เม.ย. 61

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือ และกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แสดงความเคารพ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย