BCP 27.00
BCP
- (-)

ข่าวบางจาก

บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย

 5 ส.ค. 62

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ในระดับประถม มัธยม ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่เยาวชนจากโรงเรียนและชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก นักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก และเยาวชนจากโครงการเยาวชนคนดีของบางจาก รวม 706 ทุน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนรับผิดชอบรู้หน้าที่ตนเอง สามารถพัฒนาตนเองเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต นับเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่บริษัท บางจากฯ ร่วมสร้างสรรค์ดูแลชุมชนมาตลอดระยะเวลา 35 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เมื่อเร็วๆ นี้