BCP 27.00
BCP
- (-)

ข่าวบางจาก

บางจากฯ ร่วมโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"

 13 ส.ค. 62

นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขายปลีกน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท บางจากฯ ลงนามความร่วมมือในโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" จัดโดยกรมการค้าภายใน กองชั่งตวงวัด เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคด้านปริมารณน้ำมันที่ซื้อจากสถานีบริการ พร้อมสร้างมาตรฐานการดูแลมาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิงให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) เมื่อเร็วๆ นี้