BCP 27.00
BCP
-0.25 (-0.92)

สกู๊ปข่าว

บางจากฯ จับมือเดลินิวส์ มอบคูปองส่วนลดน้ำมัน บรรเทาภาระเกษตรกร จัดโครงการเติมน้ำมัน ปันส่วนลด ช่วยชุมชน

 11 พ.ย. 58

 

บางจากฯ จับมือเดลินิวส์ มอบคูปองส่วนลดน้ำมัน บรรเทาภาระเกษตรกรจัดโครงการเติมน้ำมัน ปันส่วนลด ช่วยชุมชน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “คูปองส่วนลดน้ำมัน: สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” เพื่อมอบส่วนลดน้ำมันใส (น้ำมันเชื้อเพลิง) และน้ำมันเครื่องให้แก่สมาชิกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายปริญญา เพ็งสมบัติ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธี
โครงการ “คูปองส่วนลดน้ำมัน: สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อมอบส่วนลดน้ำมันใส และน้ำมันเครื่องบางจาก รวม 12 ผลิตภัณฑ์ แก่สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากประเภทปั๊มชุมชนที่มีตราสัญลักษณ์เกลียวเชือกทั่ว ประเทศ กว่า 600 แห่ง(ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี) โดยการตัดคูปองฉบับจริงจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาใช้บริการรับสิทธิ์ส่วนลด (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ช่วยให้สมาชิกชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกได้ใช้น้ำมันของบางจาก โดยรับข่าวสาร คูปองส่วนลด จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นสื่อที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ด้วยการเป็นตัวกลางกระจายข่าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วประเทศ

ความร่วมมือนี้มีส่วนสำคัญในการสนองนโยบายภาครัฐ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ได้มาใช้สินค้าและบริการของสหกรณ์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจปั๊มชุมชนให้มีความยั่งยืนสู่อนาคต
สำหรับเงื่อนไขการออกคูปองส่วนลดน้ำมันใส (น้ำมันเชื้อเพลิง) จะออกคูปองในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของแต่ละเดือน และการออกคูปองส่วนลดน้ำมันเครื่องจะออกคูปองในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทุกวัน ตามระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2559
คูปองส่วนลดน้ำมันใส คูปอง 1 ใบ จะได้รับส่วนลด 10 บาท ต่อการเติมน้ำมันทุกประเภทครบ 500 บาทขึ้นไป โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ทุกประเภท และบัตรสมาชิก
บางจากแก๊สโซฮอล์คลับ บัตรไฮสปีทดีเซลคลับ บัตรธกส. และบัตรเชื่อมโยงไทย
คูปองที่จัดพิมพ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2588, 1 ธันวาคม 2558, 1 มกราคม 2559, สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ได้ระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือนนั้นๆ
คูปองที่จัดพิมพ์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558, 16 ธันวาคม 2558, 16 มกราคม 2559 สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันได้ระหว่างวัน ที่ 16-30 ของเดือนพฤศจิกายน 2558 และวันที่ 16-31 ของเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559
คูปองส่วนลดในการซื้อน้ำมันเครื่องบางจาก มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการรวม 12 รายการ ดังนี้ GE SILVER, GE PLUS, D3 TURBO PLUS (New), D3 TURBO PLUS COM (NEW), D3 COMMONRAIL (New), D3 MAX (New), D3 EXTRA PLUS  (NEW), SUPER HDX, SUPER 2T, SUPER 4T POWER, SUPER4T PLUSGEAR และ SUPER 2T
โดยคูปองส่วนลด 1 ใบ ใช้ได้กับการซื้อน้ำมันเครื่อง 1 กระป๋อง เท่านั้น โดยน้ำมันเครื่องขนาด 4-7 ลิตร จะได้รับส่วนลด 50 บาท น้ำมันเครื่องขนาด 0.8-1 ลิตร จะได้รับส่วนลด 10 บาท น้ำมันเครื่องขนาด 0.5 ลิตร จะได้รับส่วนลด 5 บาท