BCP 23.30
BCP
-0.30 (-1.27)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บางจากฯ ร่วมดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดใช้งานเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” ติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน สามารถออกดำเนินการโดยไม่ต้องรอเรือลำอื่น
บางจากฯ ร่วมดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดใช้งานเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” ติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน สามารถออกดำเนินการโดยไม่ต้องรอเรือลำอื่น
บางจากฯ ร่วมกับภาคีภาครัฐ - เอกชน แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมศักยภาพ นปร.
บางจากฯ ร่วมกับภาคีภาครัฐ - เอกชน แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมศักยภาพ นปร.
บางจากฯ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2019
บางจากฯ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2019
กลุ่มบริษัท บางจากฯ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2019
กลุ่มบริษัท บางจากฯ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2019
บางจากฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ เป็นโรงกลั่นน้ำมันแรกในประเทศไทย
บางจากฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ เป็นโรงกลั่นน้ำมันแรกในประเทศไทย
บางจากปันน้ำใจอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
บางจากปันน้ำใจอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย