BCP 34.00
BCP
- (-)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บางจากฯ รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่อสังคม
บางจากฯ รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่อสังคม
บางจากฯ คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards 2018
บางจากฯ คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards 2018
บางจากฯ คว้ารางวัล ASEAN Corporate Governance Award ระดับ Top 50 ASEAN PLCs เป็นปีที่ 2
บางจากฯ คว้ารางวัล ASEAN Corporate Governance Award ระดับ Top 50 ASEAN PLCs เป็นปีที่ 2
CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
บางจากฯ มอบทุนแก่นักศึกษา AIT
บางจากฯ มอบทุนแก่นักศึกษา AIT
บางจากฯ องค์กรแห่งการเรียนรู้
บางจากฯ องค์กรแห่งการเรียนรู้