BCP 26.25
BCP
-0.50 (-1.87)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บางจากฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
บางจากฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
บางจากไบโอฟูเอล - บางจากไบโอเอทานอล รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บางจากไบโอฟูเอล - บางจากไบโอเอทานอล รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บางจากฯ ร่วมโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"
บางจากฯ ร่วมโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"
บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย
บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย
บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands
บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands
บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี
บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี