BCP 29.75
BCP
+0.25 (0.85)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

“บางจาก” จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง “ หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยศาสตร์พระราชา”
“บางจาก” จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง “ หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยศาสตร์พระราชา”
บางจากฯ - โรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมพัฒนาเยาวชน
บางจากฯ - โรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมพัฒนาเยาวชน
บางจากฯ แบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืน
บางจากฯ แบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืน
บางจากฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร
บางจากฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร
บางจากฯ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ กระทรวงพลังงาน
บางจากฯ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ กระทรวงพลังงาน
บางจากฯ ต้อนรับคณะ Kaizen Global เยี่ยมชมโรงกลั่น
บางจากฯ ต้อนรับคณะ Kaizen Global เยี่ยมชมโรงกลั่น