TH

07 February 2024

“คาร์บอนเป็นศูนย์” มิติใหม่นักกีฬาไทย บางจากฯ สนับสนุน “นักกีฬาไร้คาร์บอน” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแบบใส่ใจโลก

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัทฯ ต้อนรับทีมนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก ของไทยจากโรงเรียนบ้านทองหยอด นำโดย โค้ชเป้ ภัททพล เงินศรีสุข และ เมย์ - รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 8 ของโลก วิว - กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชาย อันดับ 8 ของโลก และ จิว - ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 38 ของโลก ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณ บางจากฯ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านทองหยอดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2558

นายชัยวัฒน์ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาทั้งสามในปี 2566 ซึ่งบางจากฯ ได้สนับสนุน ให้เป็น “นักกีฬาไร้คาร์บอน” กลุ่มแรกของไทย ผ่านการชดเชยคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการ เดินทางไปแข่งขันในประเทศต่าง ๆ และการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีด้วยคาร์บอนเครดิตผ่านการซื้อขาย ใน Carbon Markets Club เป็นจำนวน 111 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นับเป็นต้นแบบของนักกีฬาที่มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ชีวิตประจำวันและภารกิจต่างๆ และชดเชยให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการมีส่วนร่วมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2567 บางจากฯ ยังสนับสนุนนักกีฬาทั้งสามคนของบ้านทองหยอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกีฬาแบดมินตันและ การชดเชยคาร์บอนในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไปแข่งขันแบดมินตันในรายการต่าง ๆ รวมถึงมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสในเดือนกรกฎาคม

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ ในการมีส่วนร่วมช่วยลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลด ละ เริ่ม - ลด รอยเท้าคาร์บอน ละ การสร้างภาระ ต่อสิ่งแวดล้อม และ เริ่ม ได้แล้วตั้งแต่วันนี้และทุก ๆ วัน” เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤติภูมิอากาศอันเป็นประเด็นสำคัญ ของโลก