TH

17 May 2024

CEO กลุ่มบริษัทบางจากและผู้บริหารบางจากฯ ร่วม Non-Deal Roadshow สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสิงคโปร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม Non-Deal Roadshow ของบริษัท Credit Lyonnais Securities Asia หรือ CLSA พบปะให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่ผู้จัดการกองทุนในประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับความสนใจจากกองทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันและกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโต (Growth Investment) เป็นจำนวนมาก สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ และการสร้าง Synergy ให้เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างหน่วยผลิต SAF ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้ บางจากฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Non-Deal Roadshow อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานนักลงทุน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ นักลงทุน และนำเสนอข้อมูลธุรกิจสำคัญอย่างสม่ำเสมอ