TH

17 May 2024

บางจากฯ สานต่อพันธกิจสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเป็นมิตรต่อโลก ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2024 “Together, For A Better World”

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน - วิ่ง Olympic Day 2024 กรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “Together, For A Better World” โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายเซบาสเตียน เดอ เวายานี อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรม ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการกีฬา โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day ตั้งแต่ปี 2561 และได้นำแนวปฏิบัติในการลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินธุรกิจมาต่อยอด โดยปี 2566 ได้สานต่อด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด “Sports for Climate Action” โดยจัดให้มีการประเมินและชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Olympic Day ด้วยคาร์บอนเครดิต เพื่อให้มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยมีการชดเชยคาร์บอนฟุต พริ้นท์ให้กับการจัดงานที่จังหวัดน่าน มุกดาหารและกาญจนบุรี รวม 454 ตัน และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการรณรงค์ต่างๆ เช่น มอบพันธุ์ไม้ใน “แก้วเพาะกล้า” ให้ผู้สนใจนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการคัดแยกขยะและรวบรวมขวดน้ำพลาสติกไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวก เป็นต้น และในปี 2567 บางจากฯ ยังมีแผนที่จะสนับสนุนการกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2024 อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อชดเชยหลังการจัดงาน