TH

26 January 2015

บางจากฯ มอบรางวัล Safety Awards แก่บริษัทเรือขนส่งน้ำมันดิบ

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล Safety Awards ประจำปี 2557 ให้แก่บริษัทเรือขนส่งน้ำมันดิบ ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการขนส่งน้ำมัน ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ และด้านการปฏิบัติงานขนส่งโดยมีน้ำมันที่สูญหายไม่เกิน 0.22% เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้ผู้บริหารบริษัทเรือปรับปรุงเรือให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ช่วยลดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล Safety Awards ประจำปี 2557 มีจำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลความปลอดภัย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ เรือ บี.พี.พี. 33 เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1 เรือ วี.แอล. 8 และ เรือ ญาสิตางศุ์ รางวัลเรือขนส่งน้ำมัน ที่สูญหายน้อยกว่า 0.22% จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เรือ บี.พี.พี. 33 (น้ำมันสูญหาย 0.22%) เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1 (น้ำมันสูญหาย 0.16%)