TH

02 July 2015

บางจากฯ รับมอบโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับมอบโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Cogeneration Plant) จากนายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบางจากฯ ซื้อโรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้จาก ปตท. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในกระบวนการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เมื่อเร็วๆ นี้