TH

02 July 2015

บางจากฯ ปลื้ม กลั่นสูงสุดในรอบ 30 ปี


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบโล่แสดงความยินดีและเสื้อสามารถเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร พนักงานสายปฏิบัติการโรงกลั่นและจัดหาน้ำมัน ที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวจนสามารถกลั่นน้ำมันได้สูงสุดในรอบ 30 ปี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 120,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความทันสมัยของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64