TH

10 September 2021

สร้างความสมดุลทั้งสุขภาพกายและใจ

แข็งแรง ปลอดภัย ไปด้วยกัน

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานก็ได้ประกาศนโยบายการทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกกันว่า Work from Home เพื่อลดความเสี่ยง เป็นการขานรับนโยบายของภาครัฐ โดยหวังว่าจะช่วยให้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง

แน่นอนว่าการ Work from Home นั้นย่อมช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการเดินทาง การพบปะผู้คน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพราะแต่ละอาชีพ แต่ละเนื้องานก็มีความแตกต่างกัน

บางจากฯ มีการสนับสนุนให้พนักงาน Work from Home ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็มีบางส่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในโรงกลั่นน้ำมันบางจากซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ก็ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานอย่างสูงสุด ทั้งนโยบายการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง การตรวจหาเชื้อสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

“เราดีใจนะ ที่ได้รับมอบหมายงานนี้ มันเหนื่อยแหละ ต้องประสานงานหลายอย่าง ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้พนักงานมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ที่ safe house แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำ”

สุรพร เพชรดี - หยง ผู้จัดการส่วนการกลั่น 2 เล่าให้ฟังถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมการผลิต ซึ่งในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ครอบครัวในกรณีที่ติดเชื้อ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ที่เรียกกันว่า safe house ให้พนักงานที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่โรงกลั่นได้พักอาศัย นอกจากเรื่องที่พักแล้ว ก็มีการจัดเตรียมอาหาร ของว่าง ของใช้จำเป็นต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการจัดรถรับส่ง เพื่อให้พนักงานสามารถอยู่ใน safe house ได้อย่างสะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทีมงานบางจากคอยช่วยเหลือดูแลพนักงานที่ safe house

“เราจัดเตรียมทุกอย่าง ซื้ออาหาร ขนม ผลไม้ไปเยี่ยมพนักงาน จะคิดไว้ให้หมด เตรียมระบบไว้ หาไอเดียใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความสุข แต่เราก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะ มีคนในทีมช่วยกันและยังมีทีมบริหารความผูกพันทรัพยากรบุคคลมาช่วยกันด้วย”

ส่วนบริหารความผูกพันทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นทีมงานสำคัญที่คอยดูแลพนักงานมาโดยตลอด ทั้งในช่วงภาวะปกติ และยิ่งดูแลอย่างเข้มข้นมากในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยการร่วมมือกับทีมงานต่าง ๆ ในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์การดูแลตนเอง การจัดพื้นที่ทำงานอย่างปลอดภัย การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงาน การจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัว การตรวจหาเชื้อ การจัดหาสถานที่รักษาในกรณีติดเชื้อ การจัดทำศูนย์พักเฝ้าระวังพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแม้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานที่บ้าน การส่งกล่องความสุขหรือกล่องใส่ของอุปโภคและบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ยา ฯลฯ ให้พนักงาน เป็นต้น

กล่องความสุขที่ส่งให้ถึงพนักงานทุกคน พร้อมการ์ดจากพี่ ๆ ผู้บริหาร

“เรามีจัด surprise visit ให้กับพนักงานที่อยู่ใน safe house ก็คือพาพี่ ๆ ผู้บริหารเข้าเยี่ยม พูดคุย และนำกล่องความสุขกับกล่อง Care Kit ไปมอบให้พนักงานด้วยเลย ในกล่องนอกจากจะมีพวกขนม หรือของใช้แล้ว ก็มีจะการ์ดจากผู้บริหารที่เขียนข้อความให้กำลังใจพนักงานอยู่ด้วย”

ภายใน ‘กล่องความสุข’ อาจเป็นเพียงของใช้ที่ไม่ได้มีความพิเศษมากมาย แต่สิ่งสำคัญคือการแสดงถึงความใส่ใจที่บริษัทฯ มีให้กับพนักงานทุกคน อย่างน้อยก็เป็นการช่วยสร้างรอยยิ้มในช่วงที่สถานการณ์ภายนอกไม่สู้ดีนัก

ในช่วงแรกของการระบาดเมื่อปี 2563 บริษัทฯ ตระหนักว่าโควิดส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อทุกคนเป็นวงกว้าง ทีมงานกิจการเพื่อสังคมจึงได้จัดทำ Bangchak D Market ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์กลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก เพื่อให้พนักงานสามารถเสริมรายได้ตนเองและครอบครัวจากการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อาหาร ฯลฯ ให้พนักงานด้วยกันเอง นอกเวลาทำงาน

วันนี้แม้จะไม่มีกลุ่ม Bangchak D Market แต่พนักงานก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเองเพื่อช่วยเหลือกันและกัน

นอกจากนี้ ในช่วงแรกที่ทุกคนต้องปรับตัวกับการอยู่บ้านมากขึ้น ก็มีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวผ่านกิจกรรม ‘พอ พัก ผัก’ (พอเพียง พักที่บ้าน ผักมีกิน) เพื่อให้พนักงานได้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารไว้บริโภคเองที่บ้าน ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีและเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ที่บ้านอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานอย่างล้นหลาม และทีมงานยังนำแนวคิดนี้มาดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่ดาดฟ้าชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารขายให้กับพนักงาน นำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิใบไม้ปันสุขเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ขนานกันไป บางจากฯ ก็ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนรอบโรงกลั่น รอบพื้นที่ปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสังคมในภาพรวมผ่านโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

วันแรกของการแจกผักในกิจกรรม ‘พอ พัก ผัก’ พนักงานต่างมาหมุนเวียนช่วยกันเป็น Staff ด้วยใจ

“เราสนุกนะ เราสนุกกับการได้ดูแลคนอื่น ๆ ถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ ทุกคนปลอดภัย องค์กรไม่ได้รับผลกระทบ ธุรกิจก็จะดำเนินต่อเนื่องไปได้ เรารู้สึกดีที่ได้มาเป็นหลักดูแลตรงนี้ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานอย่างดี ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับ”

ที่บางจากฯ การดูแลพนักงานไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง
แต่มาจากการร่วมแรงร่วมใจกันจากทุก ๆ ส่วนงาน
ซึ่งมาจากใจที่ อยากจะให้ทุกคน ‘ปลอดภัย’
พร้อมทั้ง ‘มีความสุขในการทํางาน’
‘หยง’ ถ่ายภาพที่ลาน Center Point มุมโปรดในโรงกลั่นน้ํามันบางจาก ที่เขารอคอยวันที่ทุกคนจะ
กลับมาทํางานด้วยกัน พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง

หยงกล่าวปิดท้ายด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมดูแลชาวบางจากฯ ให้ปลอดภัยทั้งทางกายและมีสุขภาพใจที่สมดุล เพื่อรอวันที่สถานการณ์คลี่คลาย ทุกคนจะสามารถกลับมาทำงานด้วยกันได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านบางจากฯ แห่งนี้