TH

17 December 2021

แรง เร็ว รักรถ รักษ์โลก

‘บางจาก E20 S EVO’

ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาดและลงทุนในนวัตกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมชะลอและแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน ผ่านเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 และเป้าหมายแรกอย่างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2030 เพื่อส่งต่อโลกน่าอยู่ให้กับผู้คนในเจเนอเรชั่นต่อ ๆ ไป

บนเส้นทางสู่เป้าหมายนั้น ทุก ๆ ก้าวย่างทางธุรกิจล้วนมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดัน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ E20 S EVO ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนวัตกรรมที่พลิกวงการเชื้อเพลิง มอบประสบการณ์การขับขี่ ที่ เร็ว แรง และยังดีต่อโลก โดยได้รับการรองรับมาตรฐาน Euro 5 เป็นรายแรกในเอเชีย

เร็ว แรง ได้มาตรฐานระดับ Euro 5

คุณณัฐ ส่องแสงเจริญ ผู้จัดการส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเทคนิคการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง กล่าวว่า “มาตรฐานระดับ Euro 5 ไม่ใช่มาตรฐานน้ำมันโดยตรง แต่เป็นมาตรฐานการปล่อยไอเสียของรถ ซึ่งการควบคุมมาตรฐานการปล่อยไอเสียของรถให้ได้ Euro 5 นั้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างน้ำมันสะอาดคุณภาพเยี่ยมกำมะถันต่ำ และ รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีระบบกรองไอเสีย ช่วยให้เผาผลาญเชื้อเพลิงได้เต็มประสิทธิภาพ ลดมลภาวะในอากาศจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า แต่ความพิเศษของ E20 S EVO คือสามารถใช้ได้ดีทั้งกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ระบบ GDI (Gasoline Direct Injection – ฉีดน้ำมันตรงเข้าห้องเผาไหม้) และเครื่องยนต์ระบบ PFI (Port Fuel Injection – ฉีดน้ำมันก่อนเข้าห้องเผาไหม้) ในรถยนต์รุ่นก่อน ๆ”

กว่าจะมาเป็นน้ำมันที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน Euro 5 นั้นอยู่ที่กระบวนการตั้งต้นตั้งแต่ภายในโรงกลั่น ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการกลั่นที่ทันสมัย เพื่อดึงกำมะถันออกจาก E20 S EVO โดยลดค่ากำมะถันลงไปอย่างน้อย 5 เท่า จากไม่เกิน 50 PPM (50 ส่วนในล้านส่วน) เหลือไม่เกิน 10 PPM (10 ส่วนในล้านส่วน) เพื่อช่วยลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะรวมเป็นฝุ่นอยู่ในชั้นบรรยากาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของบางจากฯ ยังชวนมาทำความเข้าใจเรื่องของฝุ่นเพิ่มเติมว่า ฝุ่นนั้นเบื้องต้นแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. ฝุ่นปฐมภูมิ หรือ ฝุ่นที่มองเห็นได้ เช่น ควันรถ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือเวลาเรากวาดพื้นแล้วฝุ่นฟุ้ง 2. ฝุ่นทุติยภูมิ หรือ ฝุ่นที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซในอากาศ ที่จะรวมกันและเกิดเป็นฝุ่นเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิด PM 2.5 ดังนั้น การลดกำมะถันในน้ำมันจะช่วยลดการเกิดฝุ่นได้ด้วย

นอกจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว E20 S EVO ยังดีต่อผู้ใช้รถใช้น้ำมันให้สามารถ รักษ์โลก และ รักรถ ไปได้พร้อมกัน ด้วยการผสม 2 สารเพิ่มคุณภาพให้อยู่ในน้ำมัน E20 S EVO ทั้ง S Dual Purifier สารที่ช่วยชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเดิม ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ และสารลดแรงเสียดทาน S Turbo Modifier ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลลดการปล่อย CO2 อีกด้วย

จากแรงสุด พลังสะอาด สู่รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ

“แม้จะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของบางจากฯ ในการพัฒนาพลังงานสีเขียวรองรับอนาคต วันนี้เรามีสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับ Euro 5 จำหน่ายเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคทั่วประเทศแล้ว รวดเร็วกว่าเป้าหมายที่มีการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายต้องรองรับมาตรฐาน Euro 5 ในปี 2567 โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบางจากฯ ที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน Euro 5 คือ E20 S EVO สำหรับผู้ใช้รถทั่วไปและ Hi Premium Diesel S สำหรับรถที่ใช้ดีเซล” คุณณัฐกล่าว

ความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค เป็นบทพิสูจน์ความตั้งใจที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้บางจากฯ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2021 รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) โดยเป็น 1 ใน 4 รางวัลความเป็นเลิศที่บางจากฯ ได้รับจากเวทีนี้ในปี 2564

รางวัลสาขาดังกล่าวพิจารณาจากการที่บางจากฯ สามารถส่งมอบสินค้าหรือการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ Evolving Greenovation ซึ่งครอบคลุมภารกิจการส่งมอบประสบการณ์สีเขียว (Greenovative Experience) แก่ผู้ใช้สถานีบริการ โดยจากการที่บางจากฯ เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญที่จะสื่อสารไปถึงลูกค้าได้ดีที่สุด จึงให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการได้ตรงใจผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ S EVO FAMILY ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E85 และ E20 ซึ่งเพิ่มเติมคุณสมบัติทำความสะอาดหัวฉีดได้ดีเยี่ยม เครื่องยนต์จึงเผาไหม้ได้สมบูรณ์ ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ ประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E20 ที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน Euro 5 และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในระยะยาว

สอดประสานการทำงานเพื่อเปลี่ยนรถทุกคันให้แรงกว่าใคร

ผลิตภัณฑ์ E20 S EVO เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จที่มาจากการสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียวของบางจากฯ ด้วยการประสานพลังระหว่างธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางอย่างโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้รถและแนวโน้มในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี

ล่าสุด บางจากฯ ได้ตอกย้ำความเร็วและความแรงกว่าใครของผลิตภัณฑ์น้ำมัน E20 S EVO โดยมีสาวสวยอย่าง เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา มาชักชวนให้ผู้ใช้รถ “อัปเวล” เปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใครด้วยน้ำมัน E20 S EVO ใน มิวสิควิดีโอที่จะทำให้โลกหมุนช้าจากความเร็ว แรง และเร้าใจของทั้งคุณ และ รถ

 

หรือ Youtube BangchakTVC