TH

08 July 2022

เรื่องดีดีที่ปั๊มบางจาก มากกว่าโปรโมชั่น คือ การตลาดเชิงรุกที่ยั่งยืน

ภารกิจเสาะหาและคัดสรรสินค้าสมนาคุณโดยเกี้อหนุนเกษตรกร

“ที่ปั๊มบางจาก หนึ่งในเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นรายแรก ๆ ที่ผู้คนจดจำเราได้มาโดยตลอด คือ การสมนาคุณลูกค้าผู้เติมน้ำมันด้วยสินค้าเกษตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย โดยของแถม หรือ สินค้าสมนาคุณ จะหมุนเวียนต่างกันไปตามความจำเป็นและปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ที่กลุ่มเกษตรกรไทยต้องเผชิญในแต่ละปี”

ทีมงานร่วมสร้างสรรค์ และคิดค้นไอเดียใหม่ๆ เพื่อสื่อสารไปพร้อมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

วิภาส เจริญเผ่า ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกริ่นถึงที่มาของการนำสินค้าเกษตรมาเป็นของสมนาคุณในปั๊มบางจากที่เริ่มขึ้นมายาวนานกว่า 24 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ปั๊มบางจากเคยแจกเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ามาแล้วมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น กล้วยอบเนย มะนาว เผือกอิ่มใจ สับปะรดกวน ท้อฟฟี่มะขาม ลูกหยีกวน สบู่สับปะรด ลำไยอบแห้ง ข้าวอบกรอบ ฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรและร่วมอุ้มชูภาคเกษตรกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา

วิภาส กล่าวว่า ของสมนาคุณดังกล่าวจะมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใส่ในบรรจุภัณฑ์สวยงาม หรือมีลวดลายการ์ตูนและข้อความ พร้อมตั้งชื่อสินค้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ ส่วนในแต่ละปีจะเป็นอะไรนั้น จะผลัดเปลี่ยนเวียนไปโดยพิจารณาเกษตรกรที่ประสบปัญหายากลำบาก และมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดโปรโมชั่นที่มักจะยาวนานราว 2 สัปดาห์ ที่สำคัญคือสินค้านั้นต้องมีคุณภาพ สอดรับกับสิ่งที่ผู้บริโภคมองหา หรือมีแนวทางที่สอดคล้องกับบางจากฯ เช่น เป็นผลไม้สายพันธุ์น้ำตาลน้อยดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภค หรือ มีกระบวนการผลิตซึ่งรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยลงกว่าเดิม เป็นต้น

ต่อยอดความช่วยเหลือสู่เกษตรกร ร่วมกับภาครัฐ

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจงานส่งเสริมการตลาดของปั๊มบางจากในวันนี้ คือ การสานต่อสิ่งที่บางจากฯ ทำมานาน ต่อยอดในมุมกว้างและยั่งยืน ส่วนแรกคือการต่อยอดสู่ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ล้นตลาด ควบคู่ไปกับ การวางแผนจัดการเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแปรรูปที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทาง การเกษตร

บางจากฯ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ทั่วประเทศ เติมความสุข และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรของไทยประสบปัญหาภาวะล้นตลาด ราคาตก และจำหน่ายไม่ได้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในมอบความช่วยเหลือสนับสนุนสินค้าเกษตร ภายใต้วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ กระจายช่องทางจัดจำหน่าย การสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยบางจากฯ ได้ตอบรับให้ความร่วมมือ ผ่านการมอบสินค้าเกษตรสดใหม่เป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้าโดยไม่ผ่านการแปรรูป เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที เช่น แจกสับปะรดเป็นลูก มังคุดเป็นลูก หอม กระเทียม หรือ พืชสามหัว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีผลผลิตสู่ท้องตลาดในปริมาณมากเกิน ความต้องการในขณะนั้น”

การได้ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน เป็นวิถีหนึ่งของบางจากฯ ในการร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

คัดสรรสินค้าเกษตรไทย สู่สถานีบริการ

“อีกหนึ่งความตั้งใจ คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน ผ่านการวางแผนงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ศึกษาและวิเคราะห์ประเมินช่วงเวลาที่สินค้าแต่ละชนิดอาจมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไป เพื่อเข้าไปดำเนินการก่อนเกิดปัญหา โดยสรรหากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำหรือล้นตลาด เข้าไปให้คำแนะนำ และทำงานร่วมกัน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแจกจ่ายให้ผู้บริโภคได้อย่างตอบโจทย์ คำนึงถึงโภชนาการที่ดี Healthy มากขึ้น มีปริมาณที่คุ้มค่า เวลานำมามอบเป็นของสมนาคุณที่ปั๊มบางจาก ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ คนรับ จะได้ประทับใจ”

นอกจากนี้ ยังมีแผนส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางพัฒนาสินค้าของตัวเองมากขึ้น และสนับสนุนด้านการจัดจำหน่าย ในอนาคต เราอาจได้เห็นสินค้าเกษตรที่เผชิญภาวะล้นตลาดกลายมาเป็นเมนูพิเศษของร้านอินทนิล หรือ วัตถุดิบอาหารสำหรับร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่ค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

เพราะภายใน “บ้านบางจาก” นั้นมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเสมอมา วิภาส จึงมองว่า สิ่งที่ทำไม่ใช่แค่ โปรโมชั่น แต่ต้องลงลึกเพื่อให้มั่นใจว่าบางจากฯ ได้มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น เช่น การนำลูกหยีกวนจากกลุ่มแม่บ้านในสามจังหวัดภาคใต้ มาเป็นสินค้าสมนาคุณลูกค้าที่เติมน้ำมันในปั๊มบางจาก เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้ เข็มแข็ง ท่ามกลางอุปสรรคเรื่องการขนส่งและความห่างไกลของพื้นที่

ตลอดจน การต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านโดยนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่เติมน้ำมันบางจาก อาทิ ‘กล้วยเส้นอบกรอบ’ จากกลุ่มเกษตรกรเขาบายศรี จ. จันทบุรี ‘กล้วยอบเนย’ จากสหกรณ์ที่กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ‘ข้าวกล้องแต๋น งาดำ’

กล้วยอิ่มใจ หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพ บนแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามจากใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ
บางจากฯ ยังมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้สัมคม และเกษตรกรมาโดยตลอด ด้วยการสรรหาและทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สู่ผลิตภัณฑ์ ที่แจกจ่ายให้ผู้บริโภคได้อย่างตอบโจทย์

จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนแสงสีทอง จ.นครราชสีมา และล่าสุดอย่าง ‘เผือกอิ่มใจ’ ที่เป็นการ ช่วยเหลือรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนในจ.สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดทางภาคอีสาน และนำมาแปรรูปโดยกรรมวิธีการทอดสุญญากาศ ด้วย น้ำมันราข้าว ไม่มีคลอเรสเตอรอล แคลอรี่ต่ำ ทั้งสร้างรายได้ให้ชุมชนและสอดรับกับกระแสสุขภาพ

ผลพลอยได้จากการตลาดเชิงรุกที่ช่วยส่งต่อความยั่งยืนให้สังคมและเกษตรกรนี้ สร้างความรู้สึก “อิ่มใจ” ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จนกลายเป็นหนึ่งในชื่อของสมนาคุณจากสินค้าเกษตร ณ ปั๊มบางจาก ที่หมุนเวียนมาสร้างความประทับใจให้อิ่มใจกันทุกครั้งที่ได้รับ ทำให้ลูกค้าที่แวะเวียนมาเติมน้ำมันบางจากไม่เพียงได้เติมน้ำมันคุณภาพ ในพื้นที่ปั๊มที่สะอาดสวยงาม มีบริการดูแลรถยนต์และบริการอื่น ๆ ที่ทันสมัย เช่น การรับชำระเงินออนไลน์โดยไม่ต้องลดกระจกรถ แต่ยังได้มีส่วนร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยผ่านความตั้งใจของบางจากฯ อีกด้วย