TH

10 October 2016

บางจากฯ มอบรางวัลโครงการ Thailand Go Green


พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลโครงการ Thailand Go Green ปี 2558 ในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง” ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมกำหนดหัวข้อการประกวดของปี 2559 “เมืองไทยไร้ขยะ” ส่งเสริมให้เยาวชนคิดค้นนวัตกรรม ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และลดการสร้างขยะใหม่ จัดโดยบริษัท บางจากฯ และ สพฐ. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็วๆ นี้