TH

10 October 2016

บางจากฯ มอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ประสบภัย


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม รวม 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้