TH

16 March 2017

บางจากฯ มอบลานสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบลานอเนกประสงค์ บนพื้นที่ 2 ไร่ ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและกำลังพล ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ได้มอบถังแยกขยะสำหรับนำไปใช้ในโครงการ “รวมพลคนรักบ้าน ร้านศูนย์บาท” เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี คุณวิภาพร ช้างมงคล นายกสมาคมภริยาข้าราชการ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เมื่อเร็วๆ นี้