TH

02 October 2018

บางจากฯ ร่วมสร้างนักกีฬาเยาวชน


นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กีฬาเยาวชนบางจาก” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ที่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา สร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-18 ปี จาก 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาฮาเฮพร้อมทั้งร่วมเป็นกองเชียร์ กว่า 500 คน ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ 2 บางนา