TH

03 November 2016

บางจากฯ ทุ่มรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ปั๊มกว่า 100 แห่ง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะราคาข้าวตกต่ำโดยเร่งด่วน ด้วยการรับซื้อข้าวหอมมะลิเกรดดีจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรงมาจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เบื้องต้นกว่า 100 แห่ง  โดยบางจากฯ รับซื้อข้าวจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 32 - 35 บาท  แต่นำมาจำหน่ายลดราคาให้ประชาชนเพียงกิโลกรัมละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในต่างจังหวัดสามารถติดต่อนำข้าวมาจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเปิดให้สมาชิกบัตรบางจากสามารถใช้คะแนนสะสม  300 คะแนน (รวมค่าจัดส่งให้ถึงบ้าน)  ต่อการแลกข้าวหอมมะลิ 1 กิโลกรัม สมาชิกบัตรบางจากที่สนใจร่วมช่วยเหลือเกษตรกรติดต่อผ่าน call center ได้ที่โทร. 1651  

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรขายข้าวให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ผู้บริโภคได้ข้าวคุณภาพดี ราคาไม่แพง  จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยช่วยกันอุดหนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร  กรณีข้าวที่รับซื้อมาจำหน่ายไม่หมด บางจากฯ จะนำไปมอบให้โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในชุมชนรอบโรงกลั่นบางจาก
 
นายชัยวัฒน์กล่าวต่อไปว่า ตามที่บางจากฯ มีนโยบายคัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาสมนาคุณลูกค้าซึ่งดำเนินการมาแล้วเกือบ 20 ปี ในเร็วๆ นี้ บริษัทฯ  จะนำข้าวหอมมะลิมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าด้วยอีกทางหนึ่ง