TH

20 January 2017

บางจากฯ แจกหมวกให้คนทำดี งาน Big Cleaning Day


คุณจารุณี บุญนิพัทธ์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบหมวกคิดดี ทำดี จำนวน 1,200 ใบ ให้กับนักเรียน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบพื้นที่
ท้องสนามหลวงและบริเวณพื้นที่โดยรอบ ให้สามารถรองรับการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนการประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร