TH

Bangchak News

Here you can update the latest Bangckak news

News Type
BCP received ISO27001:2013 and ISO27032:2012
14 Sep 2018

Social Activity

BCP received ISO27001:2013 and ISO27032:2012

โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดสากล  SPAR Awards: Taste of Thailand
10 Sep 2018

Bangchak News

โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดสากล SPAR Awards: Taste of Thailand

บางจากฯ ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม
10 Sep 2018

Social Activity

บางจากฯ ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม

รวมพลังต้านโกง
07 Sep 2018

Bangchak News

รวมพลังต้านโกง

บางจาก รีเทล ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
24 Aug 2018

Social Activity

บางจาก รีเทล ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน
20 Aug 2018

Social Activity

บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน

กลุ่มบางจากฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2018 : 5S Plus Sustainability
15 Aug 2018

Bangchak News

กลุ่มบางจากฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2018 : 5S Plus Sustainability

กลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรกเติบโตอย่างมั่นคง ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดค้าปลีกสูงเป็นประวัติการณ์
10 Aug 2018

Bangchak News

กลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรกเติบโตอย่างมั่นคง ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดค้าปลีกสูงเป็นประวัติการณ์

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าภูหลงปีที่ 14
07 Aug 2018

Social Activity

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าภูหลงปีที่ 14

บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
31 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

บางจากฯ มอบอุปกรณ์โรงกลั่นให้กรมการพลังงานทหาร
26 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ มอบอุปกรณ์โรงกลั่นให้กรมการพลังงานทหาร

BCP CEO at “Realize Thailand 4.0 with IOT Innovation”
26 Jul 2018

Bangchak News

BCP CEO at “Realize Thailand 4.0 with IOT Innovation”

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม
20 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม

บางจากฯ ปันน้ำใจให้สังคม
16 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจให้สังคม

บางจากฯ ขายหุ้น NIDO บางส่วน เดินหน้าทุ่มทุนโครงการแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่
13 Jul 2018

Bangchak News

บางจากฯ ขายหุ้น NIDO บางส่วน เดินหน้าทุ่มทุนโครงการแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่

CEO บางจากฯ ร่วมเสวนาขับเคลื่อน Circular Economy
10 Jul 2018

Social Activity

CEO บางจากฯ ร่วมเสวนาขับเคลื่อน Circular Economy

บางจากฯ คว้ารางวัล IP Champion 2018
06 Jul 2018

Bangchak News

บางจากฯ คว้ารางวัล IP Champion 2018

บางจากฯ - สพฐ. ร่วมส่งเสริมเยาวชน Bangchak Green Blood คิดค้นนวัตกรรมสีเขียว
06 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ - สพฐ. ร่วมส่งเสริมเยาวชน Bangchak Green Blood คิดค้นนวัตกรรมสีเขียว

บางจากฯ สนับสนุนสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว
05 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ สนับสนุนสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว

CEO บางจากฯ ร่วมลงนามและเสวนาในงาน “พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”
02 Jul 2018

Bangchak News

CEO บางจากฯ ร่วมลงนามและเสวนาในงาน “พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”