TH

Bangchak News

Here you can update the latest Bangckak news

News Type
บางจากฯ รับใบรับรอง ESG 100
12 Sep 2016

Social Activity

บางจากฯ รับใบรับรอง ESG 100

สมาชิกบัตรบางจาก ร่วมบริจาคเงินส่วนลดจากการเติมน้ำมัน
29 Feb 2016

Social Activity

สมาชิกบัตรบางจาก ร่วมบริจาคเงินส่วนลดจากการเติมน้ำมัน

บางจากฯ เติบโตต่อเนื่อง พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
19 Feb 2016

Social Activity

บางจากฯ เติบโตต่อเนื่อง พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันเด็กบางจาก 2559 สร้างสุขไม่สิ้นสุด
13 Jan 2016

Social Activity

วันเด็กบางจาก 2559 สร้างสุขไม่สิ้นสุด

บางจากฯ เป็นเลิศด้าน CSR
03 Dec 2015

Social Activity

บางจากฯ เป็นเลิศด้าน CSR

บางจากฯ คว้ารางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน
25 Nov 2015

Social Activity

บางจากฯ คว้ารางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน

บางจากฯ ซับน้ำตาชาวสวนปาล์มรับซื้อน้ำมัน ไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดิบ เพิ่ม 6 ล้านลิตร สนองนโยบายรัฐ
28 Oct 2015

Social Activity

บางจากฯ ซับน้ำตาชาวสวนปาล์มรับซื้อน้ำมัน ไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดิบ เพิ่ม 6 ล้านลิตร สนองนโยบายรัฐ

บางจากฯ ส่งเสริมไร่เชิญตะวัน ท่าน ว.วชิรเมธี ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
16 Oct 2015

Social Activity

บางจากฯ ส่งเสริมไร่เชิญตะวัน ท่าน ว.วชิรเมธี ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

บางจากฯ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จาก SET Sustainability Awards 2015
16 Oct 2015

Social Activity

บางจากฯ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จาก SET Sustainability Awards 2015

บางจากฯ คว้า 3 รางวัล ด้านการจัดการของเสีย
05 Aug 2015

Social Activity

บางจากฯ คว้า 3 รางวัล ด้านการจัดการของเสีย

บางจากฯ จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รักษ์โลก สร้างสังคมสีเขียว
05 Jun 2015

Social Activity

บางจากฯ จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รักษ์โลก สร้างสังคมสีเขียว

บางจากฯ - ภาคีบางกะเจ้า ร่วมใจ “ฟื้นฟูป่าลำพู คืนบ้านให้หิ่งห้อย”
24 Apr 2015

Social Activity

บางจากฯ - ภาคีบางกะเจ้า ร่วมใจ “ฟื้นฟูป่าลำพู คืนบ้านให้หิ่งห้อย”

บางจากฯ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม
20 Apr 2015

Social Activity

บางจากฯ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม

บางจากฯ ส่งเสริมเยาวชนไทย “อ่านออกเขียนได้”
18 Mar 2015

Social Activity

บางจากฯ ส่งเสริมเยาวชนไทย “อ่านออกเขียนได้”

วันเด็กบางจากฯ 58 “แบ่งปันความสุขแด่น้อง” ปีที่ 30
07 Jan 2015

Social Activity

วันเด็กบางจากฯ 58 “แบ่งปันความสุขแด่น้อง” ปีที่ 30