TH

Bangchak News

Here you can update the latest Bangckak news

News Type
Facebook บางจากฯ ชวนน้องดูหนัง
25 Jun 2018

Social Activity

Facebook บางจากฯ ชวนน้องดูหนัง

บางจากฯ สร้างสุขชุมชนบางน้ำผึ้ง
23 Apr 2018

Social Activity

บางจากฯ สร้างสุขชุมชนบางน้ำผึ้ง

บางจากฯ ร่วมปรับปรุงสาธารณประโยชน์
19 Apr 2018

Social Activity

บางจากฯ ร่วมปรับปรุงสาธารณประโยชน์

บางจากฯ สนับสนุนคนดีของสังคม
04 Apr 2018

Social Activity

บางจากฯ สนับสนุนคนดีของสังคม

บางจากฯ ปันน้ำใจ “ส่งรัก สร้างรอยยิ้มแด่น้อง”
28 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจ “ส่งรัก สร้างรอยยิ้มแด่น้อง”

บางจากฯ แบ่งปันความสุขให้น้อง ในโครงการอินโฟเซฟ
27 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ แบ่งปันความสุขให้น้อง ในโครงการอินโฟเซฟ

บางจากฯ รวมพลัง ปิดไฟลดโลกร้อน
26 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ รวมพลัง ปิดไฟลดโลกร้อน

บางจากฯ – M Tower จับมือเขตพระโขนง ร่วมรักษ์โลก สนับสนุนงาน Earth Hour
21 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ – M Tower จับมือเขตพระโขนง ร่วมรักษ์โลก สนับสนุนงาน Earth Hour

บางจากฯ ปันความรู้ พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
08 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันความรู้ พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ
01 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ

บางจากฯ รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 13,500 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทย
15 Feb 2018

Social Activity

บางจากฯ รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 13,500 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทย

บางจากฯ คว้า 4 รางวัลระดับเอเชีย
09 Feb 2018

Social Activity

บางจากฯ คว้า 4 รางวัลระดับเอเชีย

Bangchak Children’s Day 2018  "Thinking Fun, Constructive Creativity”
15 Jan 2018

Social Activity

Bangchak Children’s Day 2018 "Thinking Fun, Constructive Creativity”

Bangchak for Society
27 Dec 2017

Social Activity

Bangchak for Society

Bangchak presents audio books to the Thai Association of the Blind Foundation
27 Dec 2017

Social Activity

Bangchak presents audio books to the Thai Association of the Blind Foundation

บางจากฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสังคม สร้างชุมชนน่าอยู่
22 Dec 2017

Social Activity

บางจากฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสังคม สร้างชุมชนน่าอยู่

บางจากฯ ปันน้ำใจ ปั่นจักรยานเพื่อน้อง
18 Dec 2017

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจ ปั่นจักรยานเพื่อน้อง

Bangchak receives award for Sustainability Report excellence
14 Dec 2017

Social Activity

Bangchak receives award for Sustainability Report excellence

บางจากฯ ร่วมพัฒนาวัดบางน้ำผึ้งนอก
08 Dec 2017

Social Activity

บางจากฯ ร่วมพัฒนาวัดบางน้ำผึ้งนอก

บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม
29 Nov 2017

Social Activity

บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม