TH

Bangchak News

Here you can update the latest Bangckak news

News Type
บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน
20 Aug 2018

Social Activity

บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าภูหลงปีที่ 14
07 Aug 2018

Social Activity

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าภูหลงปีที่ 14

บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
31 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

บางจากฯ มอบอุปกรณ์โรงกลั่นให้กรมการพลังงานทหาร
26 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ มอบอุปกรณ์โรงกลั่นให้กรมการพลังงานทหาร

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม
20 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม

บางจากฯ ปันน้ำใจให้สังคม
16 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจให้สังคม

CEO บางจากฯ ร่วมเสวนาขับเคลื่อน Circular Economy
10 Jul 2018

Social Activity

CEO บางจากฯ ร่วมเสวนาขับเคลื่อน Circular Economy

บางจากฯ - สพฐ. ร่วมส่งเสริมเยาวชน Bangchak Green Blood คิดค้นนวัตกรรมสีเขียว
06 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ - สพฐ. ร่วมส่งเสริมเยาวชน Bangchak Green Blood คิดค้นนวัตกรรมสีเขียว

บางจากฯ สนับสนุนสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว
05 Jul 2018

Social Activity

บางจากฯ สนับสนุนสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว

บางจากฯ รับใบรับรองอาคารลดคาร์บอน ต่อเนื่องครั้งที่ 3
26 Jun 2018

Social Activity

บางจากฯ รับใบรับรองอาคารลดคาร์บอน ต่อเนื่องครั้งที่ 3

Facebook บางจากฯ ชวนน้องดูหนัง
25 Jun 2018

Social Activity

Facebook บางจากฯ ชวนน้องดูหนัง

บางจากฯ สร้างสุขชุมชนบางน้ำผึ้ง
23 Apr 2018

Social Activity

บางจากฯ สร้างสุขชุมชนบางน้ำผึ้ง

บางจากฯ ร่วมปรับปรุงสาธารณประโยชน์
19 Apr 2018

Social Activity

บางจากฯ ร่วมปรับปรุงสาธารณประโยชน์

บางจากฯ สนับสนุนคนดีของสังคม
04 Apr 2018

Social Activity

บางจากฯ สนับสนุนคนดีของสังคม

บางจากฯ ปันน้ำใจ “ส่งรัก สร้างรอยยิ้มแด่น้อง”
28 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจ “ส่งรัก สร้างรอยยิ้มแด่น้อง”

บางจากฯ แบ่งปันความสุขให้น้อง ในโครงการอินโฟเซฟ
27 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ แบ่งปันความสุขให้น้อง ในโครงการอินโฟเซฟ

บางจากฯ รวมพลัง ปิดไฟลดโลกร้อน
26 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ รวมพลัง ปิดไฟลดโลกร้อน

บางจากฯ – M Tower จับมือเขตพระโขนง ร่วมรักษ์โลก สนับสนุนงาน Earth Hour
21 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ – M Tower จับมือเขตพระโขนง ร่วมรักษ์โลก สนับสนุนงาน Earth Hour

บางจากฯ ปันความรู้ พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
08 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ ปันความรู้ พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ
01 Mar 2018

Social Activity

บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ