TH

Bangchak News

Here you can update the latest Bangckak news

News Type
Bangchak received 3 awards at Global CSR Summit 2017
12 Apr 2017

Social Activity

Bangchak received 3 awards at Global CSR Summit 2017

บางจากฯ ร่วมลดโลกร้อน
27 Mar 2017

Social Activity

บางจากฯ ร่วมลดโลกร้อน

บางจากฯ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ-ผู้สูงวัย
16 Mar 2017

Social Activity

บางจากฯ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ-ผู้สูงวัย

บางจากฯ มอบลานสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
16 Mar 2017

Social Activity

บางจากฯ มอบลานสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน

บางจากฯ มอบทุนการศึกษา
16 Mar 2017

Social Activity

บางจากฯ มอบทุนการศึกษา

บางจากฯ คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2016
16 Feb 2017

Social Activity

บางจากฯ คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2016

บางจากฯ บรรเทาทุกข์เจ้าของปั๊ม-ลูกค้าภาคใต้
02 Feb 2017

Social Activity

บางจากฯ บรรเทาทุกข์เจ้าของปั๊ม-ลูกค้าภาคใต้

บางจากฯ แจกหมวกให้คนทำดี งาน Big Cleaning Day
20 Jan 2017

Social Activity

บางจากฯ แจกหมวกให้คนทำดี งาน Big Cleaning Day

บางจากฯ ปันน้ำใจ
27 Dec 2016

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจ

บางจากฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม”
16 Dec 2016

Social Activity

บางจากฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม”

บางจากฯ ชวนปันน้ำใจช่วยเกษตรกร สมนาคุณฟรีข้าวหอมมะลิ 100%
06 Dec 2016

Social Activity

บางจากฯ ชวนปันน้ำใจช่วยเกษตรกร สมนาคุณฟรีข้าวหอมมะลิ 100%

บางจากฯ ปันน้ำใจ
30 Nov 2016

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจ

บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2 เยียวยาภาวะโลกร้อน
25 Nov 2016

Social Activity

บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2 เยียวยาภาวะโลกร้อน

บางจากฯ รับมอบเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน
16 Nov 2016

Social Activity

บางจากฯ รับมอบเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน

บางจากฯ ทุ่มรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ปั๊มกว่า 100 แห่ง
03 Nov 2016

Social Activity

บางจากฯ ทุ่มรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ปั๊มกว่า 100 แห่ง

บางจากฯ จับมือ ท่าน ว.วชิรเมธี ตั้งบริษัท “ออมสุข” ทำธุรกิจเพื่อสังคม
10 Oct 2016

Social Activity

บางจากฯ จับมือ ท่าน ว.วชิรเมธี ตั้งบริษัท “ออมสุข” ทำธุรกิจเพื่อสังคม

บางจากฯ ปันน้ำใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
10 Oct 2016

Social Activity

บางจากฯ ปันน้ำใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ

บางจากฯ มอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ประสบภัย
10 Oct 2016

Social Activity

บางจากฯ มอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ประสบภัย

บางจากฯ มอบรางวัลโครงการ Thailand Go Green
10 Oct 2016

Social Activity

บางจากฯ มอบรางวัลโครงการ Thailand Go Green

1 ทศวรรษ Thailand Go Green บางจากฯ - สพฐ. เดินหน้าสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ พาเมืองไทยไร้ขยะ
10 Oct 2016

Social Activity

1 ทศวรรษ Thailand Go Green บางจากฯ - สพฐ. เดินหน้าสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ พาเมืองไทยไร้ขยะ