EN

29 สิงหาคม 2566

ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยกู้ บางจากฯ วงเงินรวมไม่เกิน 32,000 ล้านบาท บางจากฯ พร้อมผนวกเงินทุนของบริษัทฯ ซื้อหุ้นเอสโซ่ (ประเทศไทย)

ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยกู้ บางจากฯ วงเงินรวมไม่เกิน 3.2 หมื่นล้าน เข้าซื้อหุ้น เอสโซ่ พร้อมต่อยอดบริการด้านการเงินครบวงจร ด้านบางจากฯ มั่นใจการเข้าซื้อหุ้นเอสโซ่ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มการเข้าถึงพลังงานของผู้บริโภค

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคาร และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจากฯ”) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อระยะยาววงเงินรวมไม่เกิน 32,000 ล้านบาท แก่ บางจากฯ เพื่อใช้สำหรับการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ESSO”) โดยแบ่งเป็นวงเงินสำหรับการเข้าซื้อหุ้น ESSO จาก ExxonMobil Asia Holding Pte. Ltd. และวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ESSO ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กฎหมายกำหนด (Mandatory Tender Offer)

“ธนาคารมีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ บางจากฯ สำหรับการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมด้านพลังงานของประเทศไทย และมีความเชื่อมั่นว่า จะยิ่งต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจของบางจากฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมสนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป และเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน” นายชาติศิริ กล่าว

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อเข้าซื้อหุ้น ESSO ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ดีลดังกล่าวเดินหน้าได้ตามแผนกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น ESSO จำนวน 65.99% จาก ExxonMobil Asia Holding Pte. Ltd. ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ESSO ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยนอกจากเงินกู้จำนวนดังกล่าวแล้ว บางจากฯ จะใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทเองอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566

“ผมขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่เชื่อมั่นในศักยภาพและได้ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อบางจากฯ ตลอดระยะเวลาในการทำธุรกรรมตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนการปิดดีลนี้ บางจากฯ รู้สึกยินดีที่ธนาคารกรุงเทพเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของกลุ่มบริษัทบางจากและของธุรกิจพลังงานไทยในวันนี้ ในฐานะผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่มีธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด สินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น เราจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและก้าวต่อไปเพื่อ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ”