EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5

บางจากฯ รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

บางจากฯ รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

บางจากฯ รับรางวัล Golden Heart Award 2021

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

บางจากฯ รับรางวัล Golden Heart Award 2021

S&P Global ESG Ratings (DJSI) – Global Top 3

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

S&P Global ESG Ratings (DJSI) – Global Top 3

รางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

Asia’s Top Influential Brand (Thailand)

การดำเนินงาน

Asia’s Top Influential Brand (Thailand)

ตราสัญลักษณ์อาคารลดคาร์บอน พร้อมโล่แสดงความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครบ 10 ปี

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์อาคารลดคาร์บอน พร้อมโล่แสดงความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครบ 10 ปี

รางวัลชมเชย Thailand Innovation HR Award จากการประกวดโครงการ “I AM BCP Everywhere with You”

นวัตกรรม

รางวัลชมเชย Thailand Innovation HR Award จากการประกวดโครงการ “I AM BCP Everywhere with You”

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับสูงสุด (ระดับ 5)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับสูงสุด (ระดับ 5)

รางวัลองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ MOST INNOVATIVE KNOWLEDGE ENTERPRISE AWARD 2021 (Thailand MIKE Award 2021)

นวัตกรรม

รางวัลองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ MOST INNOVATIVE KNOWLEDGE ENTERPRISE AWARD 2021 (Thailand MIKE Award 2021)

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นจากภาพยนตร์โฆษณา “ข้าวแกง - ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง”

อื่นๆ

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นจากภาพยนตร์โฆษณา “ข้าวแกง - ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง”

รางวัลพระราชทาน และรางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2021

การดำเนินงาน

รางวัลพระราชทาน และรางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2021

รางวัลจากงาน Asian Excellence Recognition Award 2021

การดำเนินงาน

รางวัลจากงาน Asian Excellence Recognition Award 2021

UN Women 2021 Thailand WEPs Awards

การดำเนินงาน

UN Women 2021 Thailand WEPs Awards

รางวัลเกียรติยศใน SET Awards 2021

การดำเนินงาน

รางวัลเกียรติยศใน SET Awards 2021

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปีที่ 5 (ต่อเนื่อง)

การดำเนินงาน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปีที่ 5 (ต่อเนื่อง)

รางวัลองค์กรคาร์บอนต่ำ ประเภทยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลองค์กรคาร์บอนต่ำ ประเภทยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021

Winnonie ชนะเลิศการแข่งขัน Panus Thailand LogTech Award 2021 ครั้งที่ 5

นวัตกรรม

Winnonie ชนะเลิศการแข่งขัน Panus Thailand LogTech Award 2021 ครั้งที่ 5

รางวัล Global Good Governance (3G) Awards

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล Global Good Governance (3G) Awards

รางวัล CFI.co Award 2021 จากนิตยสาร Capital Finance International (CFI) สหราชอาณาจักร

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล CFI.co Award 2021 จากนิตยสาร Capital Finance International (CFI) สหราชอาณาจักร