EN

มัลติมีเดีย

ท่านสามารถชมวิดีโอของบางจากได้ที่นี่

Bangchak Corporation Public Company Limited

WINNONIE นวัตกรรมพลังงานสีเขียว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์

Cheer up The World.. Cheer up Thailand..

ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง

บางจากไฮดีเซล B20 s ใหม่ก่อนใคร แรงยิ่งขึ้นอีก!

โอกาสมีอยู่ทุกที่...ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร

คำว่า โอกาส...ในความคิดของคุณ คืออะไร?

หนังสือเสียง...จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

E20 ดีต่อสิ่งแวดล้อม - Bangchak [Clip1]

บางจาก ไฮพรีเมียม ดีเซล S - The Next Generation Green Cetane

Bangchak Our Beileve

In..กับความอร่อยได้ทุกมื้อที่อินทนิล

In..กับมิตรภาพได้ทุกวันที่อินทนิล

Bangchak Green S Revolution

สื่อมวลชนพิสูจน์บางจากไฮดีเซล S แรงสะใจ ชนะขาดทุกความชัน

ลูกค้าปั๊มบางจากช็อค! เจอ "ป๋อ" เป็นเด็กปั๊ม !!

บางจากไฮดีเซล S ใหม่! แรงสะใจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว

บางจาก E20 S ใหม่ แรงเกินบรรยาย

30 ปีวิถีบางจาก