EN
1984

2527

8 พฤศจิกายน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด

2528

1 เมษายนเริ่มดำเนินธุรกิจการกลั่นและบริหารงานรูปแบบบริษัทเอกชน

1984
1990

2533

สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งปั๊มชุมชนแห่งแรกและดำเนิน โครงการ “น้ำมันแลกข้าว”

2534

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วและบางจากดีเซล 357 กำมะถันต่ำเป็นรายแรกของไทย

1991
1997

2540

คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นของสมนาคุณสร้างความยั้งยืนของเศรษฐกิจชุมชน

2548

 • เปิดสถานีบริการจำหน่ายเฉพาะแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซลแห่งแรกของไทย
 • เปิดสถานีบริการน้ำมันแบบบริการตนเองแห่งแรกในประเทศ
2005
2006

2549

 • เปิดร้านกาแฟอินทนิลสาขาแรก
 • เปิดตัวบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ

2554

เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2011
2014

2557

ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง

2558

ลงทุนในแหล่งพลังงานธรรมชาติธุรกิจต้นน้ำ (สำรวจและผลิตปิโตรเลียม / เหมืองแร่ลิเทียม)

2015
2016

2559

 • ตั้งบริษัท ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • ตั้งบริษัท BCPG และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560

 • เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BiiC)
 • ตั้งบริษัทร่วมทุน BBGIผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุข
 • Inthanin Bio Cup
2017
2018

2561

 • เข้าไปลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมของ OKEA ASAประเทศนอร์เวย์
 • ปั้มน้ำมันลอยฟ้าแห่งแรกของไทย
 • บัตร Bangchak Green Miles

2562

GEMS ต้นแบบแห่งอนาคตการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

2019
2020

2563

 • สตาร์ทอัพ “Winnonie” นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์
 • BBGI และ Manus Bio ตั้งบริษัทร่วมทุน ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2564

 • จัดตั้งบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL)
 • จัดตั้ง Carbon Markets Club ร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย
2564
2565

2565

 • BBGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
 • จัดตั้งบริษัท BSGF เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และจำหน่าย เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว
 • เปลี่ยนแปลงโลโก้ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”

2566

 • เข้าซื้อหุ้นสามัญสัดส่วน 76.34% ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ปิดดีลประวัติศาสตร์ด้านพลังงาน ขึ้นแท่นผู้นำในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ด้วยโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง พร้อมเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่ง
2023