EN

สำนักงานธุรกิจและศูนย์จ่ายน้ำมัน

สำนักงานใหญ่

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 0 2335 8888
แฟกซ์: 0 2335 8000

Get Direction

โรงกลั่นบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก

210 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 0 2335 4999
แฟกซ์: 0 2335 4009

Get Direction

นักลงทุนสัมพันธ์

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 0 2335 4390, 0 2335 8518
อีเมล: ir@bangchak.co.th

Get Direction

Region Business Office


สำนักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน

99 หมู่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ดูแผนที่


สำนักงานธุรกิจภาคเหนือ

681/11 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 081 672 4057

สำนักงานธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

499 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 043 261 751-2
แฟกซ์: 043 261 790

สำนักงานธุรกิจภาคใต้

126/70 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 077 224 792
แฟกซ์: 077 224 793

Distribution Center


ศูนย์จ่ายน้ำมันสมุทรสาคร

100/149 หมู่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 034 820 519-20

ศูนย์จ่ายน้ำมันศรีราชา

115/14 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 038 493 179
แฟกซ์: 038 493 129

ศูนย์จ่ายน้ำมันระยอง

1 ถนนสามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 038 609 389
แฟกซ์: 038 609 413

ศูนย์จ่ายน้ำมันสุราษฎร์ธานี

104/1 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 077 275 056-8

ศูนย์จ่ายน้ำมันสงขลา

3/26 หมู่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 074 332 782
แฟกซ์: 074 332 783

ศูนย์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นสุขสวัสดิ์

196 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ดูแผนที่

โทรศัพท์: 0 2815 6997-8, 0 2335 8247, 0 2335 8249