EN

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

เว็บเพจ

สำหรับท่านที่สนใจนำราคาน้ำมันขายปลีกของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปแสดงบนเว็บเพจของท่านตามตัวอย่างด้านข้างสามารถทำได้โดย คัดลอก code ด้านล่าง แล้วนำไปแทรกบนหน้าเว็บเพจในตำแหน่งที่ต้องการ

ภาษาอังกฤษ

<iframe width="320" height="620" src="https://www.bangchak.co.th/en/oilprice/widget" frameborder="0"></iframe>

ภาษาไทย

<iframe width="320" height="620" src="https://www.bangchak.co.th/th/oilprice/widget" frameborder="0"></iframe>

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

https://www.bangchak.co.th/th/oilprice/historical

เว็บเซอร์วิส

รายละเอียดสำหรับท่านที่ต้องการเชื่อมโยงราคาน้ำมันขายปลีกของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ Web Application ของท่าน ในรูปแบบของ XML Web Service

https://www.bangchak.co.th/api/oilprice